Glavne teme

GLAVNE TEME 2. KONGRESA IUPP i Udruženja Pedijatara RS

1. VAZDUH

 1. Alergije
 2. Astma – prevencija i lečenje
 3. Od kolikog značaja je kondicioniranje vazduha
 4. Melanomi – prevencija nastanka melanoma kod dece

2. ZEMLJA

 1. Uloga suplemenata i vitamina u ishrani dece
 2. Celijakija i intolerancija na sastojke hrane
 3. Ishrana zdravog i bolesnog odojčeta

3. VODA

 1. Bioflora i racionalizacija pravilne upotrebe probiotika

4. VAKCINACIJA I COVID-19

 1. Dometi vakcinacije zaposlenih u zdravstvu
 2. Deca i vakcinacija – gde smo danas i gde idemo
 3. Suplementi u COVID 19 – racionalna upotreba
 4. Kardiološke posledice COVID-19 kod dece
  – state of art

5. LAKTACIJA – opcija bez alternative

6. BOL – Prevencija i tretman bola kod dece

7. FARMAKOLOGIJA u COVIDU
– promena protokola lečenja

8. NERACIONALNA upotreba ANTIBIOTIKA
Stari Novi i Novi antibiotici- Perspektive

9. GENETIKA – Značaj genomike u prevenciji oboljevanja