Internacionalno Udruženje Preventivne Pedijatrije

2. KONGRES INTERNACIONALNOG UDRUŽENJA PREVENTIVNE PEDIJATRIJE

Pacijent u centru…. Vaše mišljenje nam je važno… zajedno ka zdravlju dece…

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

Izuzetno nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da je prva verzija preliminarnog programa za 2. Kongres Internacionalnog Udruženja za Preventivnu Pedijatriju koji će se održati zajedno sa 24. jesenjim stručnim sastankom Udruženja Pedijatara Republike Srpske, od 5. do 7. novembra 2021. dostupna na sajtu Udruženja www.iappconferences.com.

U saradnji Organizacionog i Naučnog Odbora Kongresa, koordinatora naučnih simpozijuma i sesija i preko 40 predavača po pozivu, vrhunskih autoriteta iz svih zemalja regiona, pripremljen je ambiciozan naučni program o glavnim izazovima prevencije u pedijatriji i medicine dečjeg doba u celini.

Kao što znate, kongres će biti organizovan kao kombinovani HIBRID format, uživo u Hotelu TERMAG na Jahorini i ONLINE, za sve zainteresovane kolege iz Srbije, Bosne i Hercegovine (Republike Srpske i Federacije BiH), i svih ostalih zemalja regiona koji će Kongres pratiti ONLINE, kao i za lekare iz Evrope i sveta.

Smatramo da ovaj kombinovani format omogućava ostvarenje svih ciljeva Kongresa i kontinuirane edukacije na najbolji način, uz uzimanje u obzir krize vezane za pandemiju COVID-19 koju postepeno stavljamo pod kontrolu, u Srbiji, BiH, regionu i celom svetu.

Koncepcija Internacionalnog Udruženja za Preventivnu Pedijatriju – IUPP, koju ove godine po prvi put sprovodimo u praksi, je, pored ostalog, partnerski rad sa nacionalnim udruženjima zemalja bivše Jugoslavije i Jugoistočne Evrope.

Smatramo da je to najbolji put za kontinuirano i sistematsko širenje i razmenu znanja i iskustava vezanih za slične probleme kojima se bavimo, i time stalno poboljšavanje naše svakodnevne prakse, na dobrobit naših malih pacijenata.

Takođe, Internacionalno Udruženje za Preventivnu Pedijatriju – IUPP primenjuje inovativan i integralan pristup ključnim temama dečjeg zdravlja u edukativnim i drugim aktivnostima koje organizuje.

U tom smislu, u našim događajima su timski i u skladu sa svojim kompetencama angažovani lekari kliničari i lekari fundamentalnih naučnih disciplina kao i drugi profesionalci angažovani u prevenciji, dijagnostici, lečenju i nezi dece.

Veoma važnu i aktivnu ulogu imaju i udruženja pacijenata, porodica, roditelja, sportista i drugih korisnika usluga zdravstvenog sektora, kao i deca i adolescenti koji žive ili su živeli sa određenim zdravstvenim problemima, sa svojim autentičnim svedočenjima i preporukama za druge osobe u sličnim situacijama.

Pored preliminarnog programa, na sajtu 2. IUPP Kongresa i UPRS se nalaze i informacije vezane za registraciju učešća i prijavu radova.

Sigurni smo da delite našu uverenje u inovativnu koncepciju, stručni kvalitet i nove organizacione mogućnosti koje pruža 2. Kongres IUPP i Kongres Udruženja Pedijatara RS i radujemo se budućoj saradnji.

Nastavićemo da Vas, kroz informacione kampanje, redovno obaveštavamo o aktuelnostima vezanim za Kongres.

 

S poštovanjem,

Prof. dr Fahrija Skokić
Predsedbuca Naučnog odbora Kongresa
Potpredsednica IUPP

Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić
Kopredsednica Organizacionog
odbora Kongresa
Predsednica UPRS 

Prof. dr Vladislav Vukomanović
Kopredsednik Organizacionog odbora Kongresa

Prof. dr Dejan Nešić
Potpredsednik Naučnog odbora Kongresa
Predsednik IUPP