O nama

Poštovane kolege, dragi prijatelji

Dobro došli na internet stranicu Internacionalnog Udruženja za Preventivnu Pedijatriju – IUPP.

Verujemo da su ovo i Vaše dileme …

KAKAV JE ZNAČAJ I SVRSISHODNOST REGIONALNOG POVEZIVANJA U RAZLIČITIM SFERAMA ŽIVOTA I POSLOVNIH AKTIVNOSTI…?

DA LI SE RADI O SLIČNOM NIVOU RAZVOJA, PREPOZNATLJIVIM IZAZOVIMA,TRANSFERABILNIM REŠENJIMA…?

DA LI JE REGION JUGOISTOČNE EVROPE PRIRODNO OKRUŽENJE PROFESIONALACA I OSTALIH ZAINTERESOVANIH KOJI SE BAVE ZDRAVLJEM DECE I DA LI IZ TIH RAZLOGA, POSTOJI POTREBA ZA FORMIRANJEM OVAKVOG UDRUŽENJA…

Da li su dramatične globalne biološke, zdravstvene i društvene pretnje kao što je to u ovom trenutku COVID-19, zaista neophodne da nas podsete na neke od sledećih izazova?

 • Da (li) je preventiva u pedijatriji još uvek u drugom planu…koliko je i gde prevashodno prisutna fascinacija sofisticiranim tehnologijama, uređajima, opremom… koja generiše fokus struke ka, izuzetno važnoj, dijagnostici i lečenju teških oboljenja…?
 • Da li su (očekivane) negativne posledice… anksioznost bolesnika, stalni rast troškova, a istovremeno, distanca od preventivnih mera i strategije, … ili pomenuto možda može zajedno?

Šta je to što ZAJEDNO I GLASNIJE nego kao pojedinci možemo da kažemo i tražimo?

Kakvi su ZNAČAJ I PERSPEKTIVE regionalnog povezivanja u oblasti zdravstva i konkretno preventivnog nivoa pedijatrijske medicine?


Da li je ono što nam je minimalno potrebno…?

 1. Kontinuirana edukacija – škole preventivne pedijatrije – različiti edukacioni formati – multidisciplinarnost
 2. Publicistika
 3. Naučno istraživačka aktivnost – Projekti
 4. Zakonodavni aspekti, fondovi

Radujemo se budućoj saradnji zato što imamo sledeće procene:

 • Da ćemo više naučiti razgovorom jedni s drugima nego razgovorom jedni o drugima
 • Da će nas saradnja i partnerstvo sa globalnim kompanijama činiti značajnim faktorom u razvoju i sprovođenju preventivnih aktivnosti u dečijoj medicini regiona i svake zemlje ponaosob, čiji glas treba jasnije da se čuje!

…naš odgovor je…. Internacionalno Udruženje za Preventivnu Pedijatriju – IUPP

 O NAMA…

Internacionalno Udruženje za Preventivnu Pedijatriju je osnovano sredinom aprila 2019. godine, u Beogradu, sa više od 35 članova osnivača, lidera u oblasti dečije medicine i preventivne pedijatrije iz 10 država regiona Jugoistočne Evrope. Članovi osnivači su predstavnici više od 10 univerziteta iz regiona i većeg broja drugih reputabilnih ustanova, a u telima, organima i odborima Udruženja su predstavnici 8 zemalja iz regiona Jugoistočne Evrope, dajući Udruženju suštinski regionalni i internacionalni karakter, što predstavlja pionirsku inicijativu u oblasti zdravstva u regionu.

Osnovni cIljevi Udruženja IUPP su:

 • povezivanje svih stručnih i naučnih radnika, institucija i drugih pravnih lica, koji se bave radom, školovanjem, obukom i istraživanjima u oblasti preventivne pedijatrije, na teritoriji jugoistočne Evrope i drugih Evropskih zemalja;
 • organizovanje i koordinacija regionalne mreže za profesionalno usavršavanje i obuku u oblasti preventivne pedijatrije;
 • unapređivanje i razvoj stručnog i naučnoistraživačkog rada svih grana preventivne pedijatrije;
 • popularizacija naučnih dostignuća svih oblasti pedijatrije;
 • održavanje kongresa, škola, seminara, savetovanja i drugih oblika kontinuirane edukacije i naučnog i stručnog informisanja regiona jugoistočne Evrope i drugih Evropskih zemalja, na kojima će biti prezentovani stavovi Udruženja u oblasti preventivne pedijatrije i vršena obuka iz različitih oblasti preventivne pedijatrije u skladu sa aktuelnim međunarodnim stavovima i trendovima;
 • uspostavljanje saradnje sa srodnim udruženjima, organizacijama i institucijama, sa teritorije jugoistočne Evrope i drugih Evropskih zemalja, u cilju integrativnog delovanja;
 • drugi, oko kojih se tela, organi i članstvo IUPP usaglase i postignu dogovor.

Za operativno sprovođenje ciljeva i aktivnosti udruženja formirani su:

 • Odbor za kontinuiranu edukaciju
 • Odbor za publicistiku i naučno-istraživački rad
 • Odbor za međunarodnu saradnju, zdravstvenu politiku i EU fondove

Prve aktivnosti udruženja IUPP koje su sprovedene ili se sprovode:

 • Prezentacija IUPP-a na nacionalnim pedijatrijskim kongresima u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH od oktobra 2019. godine
 • simpozijumi – Workshop-ovi – tokom 2020-21. u oblastima:
  • sportske medicine i psihologije i dečijeg zdravlja
  • alergija i hrane
  • fetalnog ultrazvuka
 • Prvi međunarodni Kongres IUPP-a od 20-22. novembra 2020.
 • Formiranje regionalne škole preventivne pedijatrijske medicine tokom 2020-21.
 • Pristupanje odgovarajućim međunarodnim pedijatrijskim asocijacijama tokom 2020-21.
 • Reaktivacija publicističke delatnosti na nivou regiona Jugoistočne Evrope tokom 2020-21.
 • Posebno značajna aktivnost IUPP će biti kreiranje zajedničkih baza podataka oboljenja koja se mogu prevenirati, od začeća do adolescencije.

ASTMA
DIJABETES
GOJAZNOST I
PREKOMERNA UHRANJENOST

CISTIČNA FIBROZA
CEREBRALNA PARALIZA
MALNUTRICIJA

RAZVOJNI POREMEĆAJI
MENTALNE BOLESTI
TEŽINA MALA ZA GESTACIONO
DOBA I PREVREMENOST