COVID-19 preporuke

Poštovane kolege

Draga deco i roditelji

U ovom tekstu Vam predstavljamo osnovne preporuke Ministarstva Zdravlja Republike Srbije, Instituta za Javno Zdravlje Batut i Svetske Zdravstvene Organizacije u borbi protiv pandemije COVID-19, namenjene roditeljima i njihovoj deci:

 • Redovno perite ruke sapunom i vodom ili koristite sredstvo za suvo pranje ruku na bazi alkohola: pre jela, posle toaleta, posle brisanja nosa, posle igre napolju, diranja kućnih ljubimaca i posle diranja nosa i usta.
 • Ako kašljete ili kijate – pokrijte usta i nos laktom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke i operite ruke.
 • Ne dirajte oči, nos i usta neopranim rukama.
 • Izbegavajte druženje i bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju ili kašlju.
 • Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem.

 

Imajući u vidu specifične dečije potrebe u vanrednim okolnostima, moguće je formulisati određene opšte preporuke za ponašanje tokom pandemije COVID-19:

 • Poželjno je da se deca ne odvajaju od roditelja u kriznim situacijama.
  • Situacija epidemije podrazumeva da deca i roditelji većinu vremena provode zajedno što u slučaju zdrave porodice i jesu adekvatni uslovi za optimalno funkcionisanje.
 • Decu (i porodice) usmeravati da održavaju veze koje ne podrazumevaju fizički kontakt sa osobama koje su (bile) izvori podrške – članove šire porodice, rodbina, komšije, prijatelji…
  • Podrška bliskih osoba uticaće na smanjenje stresa i osećanje veće sigurnosti.
 • Veoma je bitno za dobrobit dece da njihovo vreme bude strukturisano. To znači da se vreme organizuje tako da sadrži određene rutinske aktivnosti
  • (obrok – praćenje nastave i aktivnosti u vezi sa školom – slobodno vreme – obrok – odmor itd).
  • Predvidljivost ovih aktivnosti pruža deci osećaj sigurnosti i stabilnosti. Starija deca mogu dobiti izvesna zaduženja, npr. briga o mlađoj deci, starima (u slučaju da je neophodno da žive u istom domaćinstvu i tokom trajanja epidemije), lakši poslovi u domaćinstvu.
 • Potrebno je biti iskren u odgovaranju na dečija pitanja.
  • Očekuje se da će se deca često interesovati kada će se završiti vanredna situacija.
  • Ne treba deci davati lažna obećanja da će se situacija brzo razrešiti. Na taj način deca neće biti pripremljena za moguću dugotrajnu neizvesnost.
 • Lako se osetiti preplavljenim svim onim što trenutno čujete i čitate o bolesti korona virusa (COVID-19).
  • Razumljivo je i ako su vaša deca anksiozna.
  • Deca će možda teško shvatiti ono što vide na internetu ili na televiziji, ili čuju od drugih ljudi – tako da mogu biti posebno osetljiva na osećaje teskobe, stresa i tuge.
  • Otvoren razgovor s decom može im pomoći da razumeju situaciju, pa čak i da daju pozitivan doprinos za druge.