Apstrakt

INSTRUKCIJE ZA SLANJE APSTRAKTA

Prijavu svog rada možete poslati popunjavanjem formulara u nastavku ispod teksta.

Prilikom prijave apstrakta molimo Vas da se vodite sledećim uputstvima:

 • Apstrakt treba da bude na srpskom ili engleskom jeziku
 • U formularu je potrebno popuniti sva polja obeležene zvezdicom *
 • Apstrakt treba da bude organizovan u 6 celina (uvod, cilj, materijal i metode, rezultati, zaključak i ključne reči)
 • Poželjno je da apstrakt sadrži do 250 reči (ne računajući naslov, ime autora i naziv institucije)
 • Istaknite 3 do 5 ključnih reči u Vašem radu
 • Apstrakti se pišu kao Word Document.
 • Za pisanje srpske i engleske verzije apstrakata koristiti latinične karaktere fonta Cambria veličine 11 bez razmaka između redova i paragrafa.
 • Molimo Vas da pravilno unesete Vašu kontakt e-mail adresu radi buduće korespodencije vezane za Vaš rad
 • Rok za prijavu radova je do 24.09.2021.
 • Prihvaćeni radovi biće potvrđeni putem mail-a.
 • Za sva pitanja možete kontaktirati Sekretarijat Kongresa putem e-mail adrese office@iappconferences.com

Kliknite ovde za prijavu