1. Kongres IUPP 2020

1. KONGRES INTERNACIONALNOG UDRUŽENJA PREVENTIVNE PEDIJATRIJE 2020

Važno obaveštenje

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

Nadamo se da ste zdravi i da je sve u redu sa Vašom porodicom i kolegama, kao i da ste tokom letnjih meseci imali priliku i da se odmorite.

Kao što smo Vas obaveštavali tokom prethodnih meseci, pripreme za 1. Kongres Internacionalnog Udruženja za Preventivnu Predijatriju koji će se odražati od 20. do 22. novembra 2020. se nastavljaju po planu, uz uzimanje u obzir svih okolonosti koje su rezultat epidemiološke krize vezane za pandemiju COVID-19, u Srbiji i regionu, kao i celom svetu.

Sigurnost i dobrobit naših predavača i učesnika, kao i podrška svima koji su uključeni u organizaciju i realizaciju 1. Kongresa IUPP, su i dalje naši glavni prioriteti.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju, Kongres će u najvećoj meri biti organizovan u ONLINE formatu, što se pokazuje kao vrlo uspešna praksa u organizaciji međunarodnih i regionalnih konferencijskih manifestacija poslednjih meseci. U nastavku ovog pisma, kao i na Website-u Kongresa se nalazi aktuelna verzija preliminarnog programa 1. Kongresa IUPP koja će biti redovno ažurirana, kao i ostali podaci od značaja.

U cilju lakšeg prilagođavanja ONLINE formatu, svi predavači po pozivu, registrovani ucesnici sa prihvaćenim radovima/apstraktima kao i ostali registrovani učesnici će imati na rapolaganju odgovarajuća uputstva za prezentaciju radova, kao i za prisustvo i aktivno učešće na naučnim sesijama.

Vaše radove ćete moći da prijavljujete u okviru glavnih tema Kongresa kao i u sesiji slobodne teme o čemu ćete detaljne informacije i uputstva naći na Website-u IUPP Kongresa. Molimo Vas da imate u vidu da je rok za predaju apstrakta 21. Septembar 2020.

Uzimajući u obzir efekte COVID-19 krize i teškoće sa kojima smo svi suočeni, Organizacioni Odbor 1. IUPP Kongresa je doneo odluku da značajno snizi cenu kotizacija za sve kategorije učesnika. Detalji su dostupni na Website-u Kongresa.

Sigurni smo da delite našu uverenje u stručni kvalitet i nove organizacione mogućnosti koje pruža 1. Kongres IUPP i radujemo se budućoj saradnji.

Nastavićemo da Vas redovno obaveštavamo o aktuelnostima u vezi Kongresa.

 

S poštovanjem,

U ime Organizacionog i Naučnog Odbora 1. Kongresa IUPP-a

Prof. dr Fahrija Skokić
Potpredsednik IUPP
Predsednik Naučnog odbora 1. Kongresa IUPP

Prof. dr Vladislav Vukomanović
Predsednik IUPP
Predsednik Organizacionog odbora 1. Kongresa IUPP